Podziękowanie
20.10.2016.

                                                Podziękowanie

Państwu Sławomirowi i Renacie W. z Poznania oraz panu Henrykowi  Sz. Ze Skawiny serdecznie dziękuje za wsparcie mojej strony. Marian Miszalski